מטרת המדור היא הנגשת הלימודים עבור סטודנטים המתמודדים עם קשיים לימודיים, רגשיים וחברתיים, וכן פערים שפתיים ותרבותיים.

המדור מספק תוכניות תמיכה וליווי להקל על ההסתגלות, מיצוי היכולות הלימודיות והאישיות ויצירת שוויון הזדמנויות.

מוזמנים.ות לפנות בכל שאלה או/ התייעצות!

פרטי קשר – מדור קידום הסטודנט:

ראש המדור ויועץ המכללה: אייל קורן, eyalkr@jce.ac.il  02-6588031

לינה סאלח – רכזת החברה הערבית, linasa@jce.ac.il    02-6591884

מעיין מרק – רכזת נגישות וטכנולוגיות מסייעות, maayanmr@jce.ac.il 02-6588066

אסיה חנימוב – יועצת במדור קידום הסטודנט, assiaha@jce.ac.il 02-6591894

קרא עוד