הקורס "מנהיגות הנדסית – התמחות בתעשייה" מאפשר לסטודנטיםלצבור ניסיון מעשי בענף ההנדסה. בקורס זה, הסטודנטים ישובצו לארגונים בתעשייה, בהם יעסקו כמהנדסים ויקבלו חשיפה ממקור ראשון לאתגרים ההנדסיים והניהוליים השונים. הסטודנטים יקבלו משימות מהמנהלים שלהם בארגון וישתתפו באופן פעיל בפעילות היום יומית של החברה. ניסיון מעשי זה יספק תובנות חשובות לגבי האתגרים והדינמיקה של התעשייה.

מטרות הקורס:

  1. קבלת ניסיון מעשי על ידי עבודה על פרויקטים הנדסיים אמיתיים.
  2. הבנת ארגון, החל מהמבנה הארגוני ועד לתרבות הארגונית במטרה לחדד לסטודנטים את הפער שבין התיאוריה הנלמדת בכיתה לבין הקושי הכרוך של ההוצאה לפועל בארגונים.
  3. שיפור יכולות פתרון בעיות ומיומנויות קבלת החלטות בארגון אמיתי.
  4. שיפור תקשורת, עבודת צוות ומיומנויות בינאישיות בסביבה הנדסית.
  5. פיתוח טכניקות ניהול זמן והגדרת יעדים ספציפיות למשימות הנדסיות.

מסגרת הקורס:

  • 8 שבועות
  • חודשי הקיץ
  • 3 פעמים בשבוע
  • ללא תמורה כספית מהארגון
  • סטודנטים שנה ב' להנדסת תעשייה וניהול והנדסת חומרים (בהמשך גם הנדסת תוכנה)

פרטים נוספים:

מרצה הקורס:

רועי אבירם: 5260783 -058 | royviram@post.jce.ac.il

רכזת קשרי תעשייה:

אבישג צובארי 054-4222481 | avishagrosetz@post.jce.ac.il

קרא עוד