Drug Delivery
קוד קורס: 50083
2.0 נ"ז

שיטות מקובלות לשחרור איטי של תרופות במתן פומי, בהזרקה, באמצעות שתלים, מערכות תשתית (matrix), מערכות חלקיקיות; מערכות ננו; שתלים; אמצעי הנחיה מבוססי pH, מבוססי טמפרטורה, מונחים חיצונית (שדה מגנטי); הנחיה ביולוגית; חלבוני מטרה ושילובם במערכות הנחיה; קולטנים; נוגדנים חד-שבטיים ((monoclonalantibodies ורב שבטיים (polyclonalantibodies); ביות לאיבר וביות לתא; ביות לגרעין התא; הובלת חומר תורשתי (חומצות גרעין); פרו-תרופות (prodrugs); חדירות ויציבות חלבונים ופוליפפטידים; אמצעי הגנה באמצעים כימיים (PEGilation); הגנה באמצעים פיסיקלים.

דרישות הקדם והדרישות המקבילות בקורס צורות מתן של תרופות הינן:

דרישות קדם: אין.
דרישות מקבילות: פולימרים ויישומיהם בתעשייה הפרמצבטית (50038).

קרא עוד