קוד קורס: 60042
3 נ"ז

 

פרויקט הגמר הוא גולת הכותרת במסלול ההכשרה של הסטודנט. ביצוע פרויקט הגמר בנושא שייבחר, חושף את הסטודנט – המהנדס לעתיד, לתהליכים השונים הכרוכים בהגדרת בעיה הנדסית ופתרונה. מטרות פרויקט הגמר הן לאפשר לסטודנט לחקור בעיה הנדסית בהיקף מצומצם או בעיה מחקרית השייכת לתחום הנדסת המכונות. על הסטודנט להביא את הבעיה לפתרון משביע רצון. תהליך זה יחייב את הסטודנט להשתמש באופן מושכל ואינטגרטיבי בכלים ובטכניקות מתחום המקצוע, אותם רכש תוך כדי לימודיו וירכוש תוך כדי העבודה על הפרויקט. הפרויקט יתבצע במהלך השנה האחרונה ללימודים. על מנת להירשם לקורס "פרויקט גמר", על הסטודנט להשלים את כל חובות הלימוד עד וכולל שנה ג', של קורסי התשתית וקורסי הליבה שבתכנית הלימודים. הסטודנט מצופה להשקיע כ – 10 שעות עבודה שבועיות בפרויקט, במהלך סמסטר א' ובמהלך סמסטר ב'.

קרא עוד