Final Software Engineering Project
קוד קורס: 10051
10.0 נ"ז

הקורס כולל פרוייקט אישי בתעשייה על כל שלביו: הצעת פרוייקט, תיכון, מימוש אב-טיפוס, מימוש מערכת, כתיבת מסמכים במהלך הפרוייקט, דוחות באמצע השנה ובסוף השנה. מטרת הקורס היא התמודדות עם פרוייקט תעשייתי אמיתי באופן עצמאי, להוכיח בגרות מקצועית בהנדסת תוכנה, תוך שילוב של כל החומר שנלמד במהלך ארבע שנות הלימוד לקראת התואר.

דרישות הקדם והדרישות המקבילות בקורס פרויקט גמר בהנדסת תוכנה (שנתי) הינן:

דרישות קדם: השלמת כל חובות הלימוד עד שנה ג' ומצב אקדמי תקין
דרישות מקבילות: אין

קרא עוד