קוד קורס: 96019
5 נ"ז

 

תוכנית הקורס: חוק קולון, עקרון הסופרפוזיציה; חוק שימור המטען החשמלי, קוואנטיזציית המטען החשמלי והמטען החשמלי האלמנטרי; שדה חשמלי וחישובים של שדה חשמלי (של מטען נקודתי, של דיפול חשמלי, של טבעת טעונה ושל מישור אינסופי הטעון באופן אחיד) ; חוק גאוס ושימושיו; אנרגיה חשמלית אלקטרוסטטית; פוטנציאל חשמלי, הפרש פוטנציאלים ומתח חשמלי; אנרגיה חשמלית של מערכת מטענים; קיבול חשמלי, קבלים וחיבורי קבלים. אנרגיה בקבל והכוח הפועל בין לוחות קבל. חומרים דיאלקטריים בקבלים. קבלים רגילים וקבלים אלקטרוליטיים; זרם חשמלי וחוק אוהם; מודל דרודה; התנגדות סגולית ומוליכות חשמלית; נגדים וחיבורי נגדים; התנגדות פנימית של סוללה ומתח הדקים; פריקה וטעינה של קבל; מעגלי זרם ישר וחוקי קירכהוף; כוח מגנטי הפועל על מטען חשמלי שנע בשדה מגנטי, שדה מגנטי; תנועת מעגלית של אלקטרון בשדה מגנטי. תנועה בורגית בשדה מגנטי; חוק ביו-סבר; חוק אמפר; חוק פרדי וחוק לנץ; השראות והשראות עצמית; זרם חילופין: מעגל  ;RC, RL, RCL אפקט הול; משוואות מקסוול.

 

קרא עוד