קוד קורס: 96014
4 נ"ז

 

תוכנית הקורס: מבוא: מימדים ויחידות; וקטורים ומערכות צירים: גדלים וקטוריים וסקלריים, מערכת צירים קרטזית, אלגברה של וקטורים, מכפלה סקלרית, מכפלה וקטורית; קינמטיקה במימד אחד: מושגי המקום, ההעתק, המהירות והתאוצה; תנועה כללית במימד אחד; תנועה בתאוצה קבועה; .קינמטיקה בשלושה מימדים: גזירה ואינטגרציה של וקטורים, וקטורי המקום, ההעתק, המהירות והתאוצה, תנועה כללית בשלושה מימדים, תנועה בליסטית; .מערכות ייחוס: מהירות יחסית ותאוצה יחסית, הגדרת מערכות אינרציאליות ולא אינרציאליות;דינמיקה – חוקי ניוטון: מושג הכוח; שלושת חוקי התנועה של ניוטון; מסה ומשקל; חוק הכבידה האוניברסלי ;יישום חוקי ניוטון: כוחות ומשוואות תנועה; מסות על גלגלת; תנועה בליסטית בשדה גרביטציוני אחיד; כוחות חיכוך; תנועה במישור משופע (עם חיכוך ובלעדיו); תנועה מעגלית ותאוצה צנטרפטלית, מערכת צירים קטבית ;עבודה, אנרגיה קינטית ופוטנציאלית וחוק שימור האנרגיה המכנית: עבודה; אנרגיה קינטית; משפט עבודה-אנרגיה; כוחות משמרים ושאינם משמרים; אנרגיה פוטנציאלית; אנרגיה פוטנציאלית גרביטציונית; אנרגיה מכנית; חוק שימור האנרגיה המכנית; הספק; אנרגיה קינטית של מערכת מרובת חלקיקים; התנגשויות (אלסטיות ואי-אלסטיות); תנע קווי וחוק שימור התנע: תנע של חלקיק יחיד, שימור תנע בהתנגשות, תנע של מערכת רב-גופית, חוק שימור התנע במערכת רב-גופית, מרכז המסה ותנועת מרכז המסה; תנועה הרמונית: שיווי משקל; תנועה הרמונית פשוטה; תנודות קטנות – הקירוב ההרמוני; תנודת מסה המחוברת לקפיץ (אופקי ואנכי); מטוטלת מתמטית הרמונית; תנע זוויתי, מומנט כוח וחוק שימור התנע הזוויתי: תנע זוויתי של חלקיק; מומנט כוח על חלקיק; שימור תנע זוויתי של חלקיק הנע בהשפעת כוח מרכזי; תנע זוויתי כולל ומומנט כוח כולל במערכת מרובת חלקיקים; חוק שימור התנע הזוויתי במערכת מרובת חלקיקים; סטאטיקה – מאזן כוחות ומאזן מומנטים; תנועת גוף צפיד: מומנט התמדה; אנרגיה קינטית ותנע זוויתי של גוף צפיד; משפט שטיינר; מטוטלת פיסיקלית הרמונית.

 

קרא עוד