Solid state physics
קוד קורס: 20056
3.5 נ"ז

הקשר הגבישי: גבישים של גזים אצילים וגבישים מולקולריים,גבישים יוניים, גבישים קוולנטיים, גבישים מתכתיים.
פונונים ותנודות סריג. תכונות תרמיות: קיבול חום, התפשטות תרמית ומוליכות חום במבודדים.
אלקטרונים חפשיים. קיבול חום במתכות. מוליכות חשמלית ומוליכות חום של מתכות.
אלקטרונים בפוטנציאל מחזורי. פסי אנרגיה.
אלקטרונים כפותים ופסי אנרגיה במוצקים קוולנטים.
תכונות מגנטיות: דיאמגנטיות, פרמגנטיות אלקטרונית, פרומגנטים, סדר מגנטי במוצקים.
על מוליכות: התכונות הפיזיקליות של מוליכי על, מודל BCS, מוליכי על בטמפרטורות גבוהות.

דרישות הקדם והדרישות המקבילות בקורס פיסיקה של מצב מוצק הינן:

דרישות קדם: מבוא לתורת הקוונטים (20028), תרמודינמיקה (20057), שיטות מתמטיות בהנדסה 2 (20050)
דרישות מקבילות: אין

קרא עוד