Physiology
קוד קורס: 50025
3 נ"ז

העקרונות הפיסיקליים והכימיים המאפשרים לאורגניזמים חיים לשמור באופן דינאמי על סביבה פנימית ייחודית; יצירה והתמרה של אנרגיה בתא האאוקריוטי והפרוקריוטי; מבנה ופונקציה של ממברנות אקסטוביליות ולא אקסטוביליות; תקשורת בין ובתוך תאים; התמחות והתאמת רקמות לתפקודם: תנועה, הפרשה, ומשק המים בגוף; איפיון ראשוני של האיברים העיקריים: מוח, ריאות, כליות, לב וכבד.

דרישות הקדם והדרישות המקבילות בקורס פיסיולוגיה הינן:

דרישות קדם: ביוכימיה (50022)
דרישות מקבילות: אין

קרא עוד