Polymers and Their Applications in the Pharma Industry
קוד קורס: 50038
3.0 נ"ז

הגדרות ונומנקלטורה; שיטות פילמור: הגדלת שרשרות באמצעות רדיקלים חפשייים, באמצעות ionic chain, באמצעות פתיחת טבעת בדחיסה, בספיחה; פולימרים מקובלים בפרמצבטיקה: פוליאולפינים, קופולימרים של אתילן ופרופילן, הומופולימרים של דיאנים מצומדים, פוליסטירן, חומצה אקרילית ונגזרותיה, פוליויניל אלכוהולים; פילמור בשלבים (step growth); פוליאסטר, פולקרבונאט, פוליאימיד, פוליאורטאן; פולימרים טבעיים, גומי ונגזרותיו, חלבונים, חומצות גרעין, הידרוג'לים; איפיון פולימרים, משקל מולקולרי וקביעתו, איפיון פני שטח, חוזק פולימרים, עקומות מאמץ-מעוות; פולימרים כנשאי תרופות; פולימרים באריזה. סוגיות יסוד של יצור פולימרים; שימושים של פולימרים סינטטיים (פלסטיים) וטבעיים (חלבונים, סוכרים, גומי); ייצור תרופות וחמרי אריזה.

דרישות הקדם והדרישות המקבילות בקורס פולימרים ויישומיהם בתעשייה הפרמצבטית הינן:

דרישות קדם: כימיה אורגנית (50013).
דרישות מקבילות: אין

קרא עוד