עיבוד תמונה

Image Processing
קוד קורס: 10050
3.5 נ"ז

שם המרצה: רדאל בן אב

מבוא – שימושים והדגמות

שיפורים במרחב התמונה

פעולות ליניאריות כלליות – קונבולוציה.

זיהוי מעברים באמצעות ניגזרות

שיטות דחיסה משמרת/לא משמרת

טרנספורם פורייה ועיבוד במרחב התדר

פעולות מורפולוגיות

רשימת ספרות מומלצת:

  • Digital Image Processing Using MATLAB; R.C. Gonzalez, R.E. Woods, S.L. Eddins
  • Fundamentals of Digital Image Processing; A.K. Jain

            http://www.ph.tn.tudelft.nl/Courses/FIP/frames/fip.html

דרישות הקדם והדרישות המקבילות בקורס עיבוד תמונה-בחירה הינן:

דרישות קדם: אלגוריתמיקה 2 (10008), מתמטיקה להנדסה (10046)
דרישות מקבילות: אין

קרא עוד