קוד קורס: 40063
4 נ"ז

 

הקדמה לאותות ולמערכות בזמן בדיד ; תגובת מערכת לק"ב לאות – קונוולוציה לינארית ומעגלית ; ייצוג מערכת בעזרת משוואת הפרש ; ייצוג אותות בתדר – אות רציף, אות מחזורי, אות בדיד ; ההתמרה הבדידה והקשר בין ההתמרות השונות ; תגובת תדר ; התמרת Z ופונקצית התמסורת ; אפיון מערכות כמסננים ; תכנון מסנני FIR  ו-IIR.

קרא עוד