קוד קורס: 10093
3 נ"ז

אודות הקורס:
בשנים האחרונות יש גידול מעריכי בשימוש של מערכות ניידות המהוות פלטפורמה חישובית ניידת בעלת רכיבי תצוגה, תקשורת, וחיישנים שונים (GPS, מצלמה, מד תאוצה, ועוד).
הקורס יתמקד בפיתוח יישומים (אפליקציות) למכשירי טלפון נייד חכם (smartphone) שעליהם מותקנת מערכת הפעלה מסוג Android המיועדת לחפיצים ניידים בקוד פתוח ונתמכת ע"י הקונסורציום OSA ביניהם Google.
מטרות הקורס:
• להכיר לעומק את מערכת ההפעלה אנדרואיד ומרכיביה.
• להשתמש במגוון יכולות המכשיר והחיישנים שלו.
• לעבוד עם סביבת הפיתוח Android Studio ואתר התמיכה למתכנת Android Developer.
• לבנות אפליקציית אנדרואיד משמעותית כפרויקט גמר אישי.

הקורס יועבר במתכונת של סדנא הכוללת: הרצאות ותרגולים ליישום החומר הנלמד – מהלכה למעשה.

דרישות קדם: יישומי תקשורת מחשבים (10039), תכנון וניהול פרויקטי תוכנה (10014)

קרא עוד