סדנא בתכנות יישומים ניידים באנדרואיד

מבוא לתכנות יישומים ניידים באנדרואידMobile Systems Programming
הרצאה תרגיל מעבדה נקודות זכות (נ"ז)
2 0 2 3

היון

קוד הקורס 10093
דרישות קדם "תכנות מונחה עצמים" (10057)"מערכות הפעלה" (10040)
דרישות מקבילות

 

בשנים האחרונות יש גידול מעריכי (אקספוננציאלי) בשימוש של מערכות ניידות המהוות פלטרפורמה חישובית ניידת בעלת רכיבי תצוגה, תקשורת ומשולבת בחיישנים שונים (GPS, מד תאוצה ועוד). מטרת הקורס להכיר מערכות אלה, את מערכות ההפעלה שלהן, את סביבת הפיתוח שלהן וכן ללמוד לתכנת אפליקציות שעושות שימוש במגוון יכולותיהן השונות. הקורס יתמקד בסביבת אנדרואיד שהיא מערכת הפעלה לחפיצים ניידים בקוד פתוח הניתמכת על ידי   קונסורציום OSA (הכולל בין היתר את Google )

נלמד להכיר את סביבת הפיתוח של אנדרואיד, מחזור החיים של ישומי אנדרואיד, סביבת הפיתוח לישומים, תיכנון ופיתוח ישומים שימושיים בעזרת מנשקי משתמש, שימוש ב API  של אנדרואיד לשמירת מידע, ישומים מופעלים ברקע, קישוריות למיסרונים, שירותים מבוססי מקום ועוד. הקורס יועבר במתכונת סדנא שכוללת הרצאות ולימוד ”"hands on .

הנושאים בקורס:

 1. הקדמה –סקירת מערכות הפעלה פופלריות למערכות ניידות ( iOS,Android, Win 8). יתרונות וחסרונות של המערכת השונות. היסטורית גירסאות של Android והתפתחותה. סביבות פיתוח תוך התמקדות בAndroid studio + הסבר מהיר על הארכיטקטורה של אנדרואיד
 2. "שלום עולם" – מחזור החיים של ישומי אנדרואיד, כתיבת תוכנית "שלום עולם" מהירה.
 3. מבנה אפליקציה – המניפסט ( xml), הרשאות uses-permission & uses-sdk)), מקורות (Resources & R.java) , מבני מסכים וציורים ( Layouts & Drawable Resources).
 4. תיכנון מסכים בסיסי – ווידג'טים, שדות טקסט, מבנים (layout), תמונות, שילובים, Toast, דוגמאות.
 5. שמירת מידע לאפליקציה באמצעות SharedPreferences
 6. כוונות (intents) והשימוש בהן
 7. שימוש במערכת הקבצים.
 8. שימוש ב Threads
 9. שימוש בSQLite (SQLiteOpneHelper,SQLiteDataBase,Cursor)
 10. שימוש ב services
 11. שימוש ב NDK (android native kit) או ב Volley
 12. שימוש ב fragments
 13. נושאים מתקדמים נוספים (סנסורים, תקשורת ואינטרנט )

הקורס יכלול תרגילי כיתה, תרגילי בית ופרויקט מסכם. תרגילי הכיתה ישמשו ללימוד נושא מסוים שיוצג בשעת המעבדה. בתרגילי הבית ישמשו לכתיבת מיני-פרויקט שידרוש הבנה של החומר בכיתה וכן לימוד נוסף. נושא פרויקט הגמר יהיה בבחירה אישית ובו התלמיד יידרש להציג פרויקט שלם המהווה אפליקציה שניתן להשתמש בה.

קרא עוד