ניהול פרויקטי תוכנהSoftware Project Management
הרצאה תרגיל מעבדה נקודות זכות (נ"ז)
3 0 0 3

 

קוד הקורס 10106
דרישות קדם "תכנות מונחה עצמים" (10057)
דרישות מקבילות

 

איכות פרויקטים באופן כללי מושפעת מאד מאופן ניהול הפרויקט. לפרויקטי תוכנה יש מאפיינים יחודיים ביניהם השונות הרבה בין כל הפרויקטים, העובדה שהסביבה שבה מפותח הפרויקט הינה דינמית ביותר (שינויים טכנולוגיים מהירים ביותר ביחס לתחומים אחרים), הגמישות של התוצר (פרויקט התוכנה) גם לאחר השלמתו והציפיה לגמישות רבה עוד יותר מצד הלקוח ועוד.

בתחילת הדרך של התחום פרויקטי תוכנה רבים ניכשלו הן בדרך של אי הגעה ליעד הצפוי או בדרך של התארכות גדולה של משך הסיום או באופן של עלויות גבוהות בהרבה מהערכות התחלתיות. על מנת להתגבר על קשיים אלו פותחו לפםני כארבעים שנה מספר גישות לניהול פרויקטי תוכנה שהמשותף לכולן הוא שהן מבוססות על תיכנון התחלתי משמעותי וכן יצירת מספר רב של מסמכים תוך כדי הפיתוח. שיטות אלה מייצרות מסגרת פיתוח קשוחה ומאופינת היטב.

לפני כחמש  עשרה שנה, יחד עם פריצת הרשתות החברתיות עלה הצורך בסבבי פיתוח מהירים הן בשל בדינמיקה הגבוהה של השוק והן כתוצאה מקשיחות גבוה מדי של הגישות שפותחו עד אז. כתוצאה מכך גובשו מספר שיטות המאוגדות תחת הכותרת – פיתוח אגילי (או "זריז וגמיש" ).

בקורס זה ניסקור מיגוון של שיטות ושל אספקטים הנוגעים לפיתוח. בחלקו הראשון נדגיש את הגישות הקלאסיות (מבוססות מסמכים, או מתוכננות מראש). בחלקו השני נציג את הגישות האגיליות.

הנושאים כוללים:

 • הקדמה​
 • גישה קלאסית (פרויקט מבוסס מסמכים)​
  • הקדמה ושלבים​
  • הגדרת דרישות​
  • תיכנון ולוחות זמנים​
  • ניהול סיכונים​
  • ניהול איכות​
  • ניהול אנשים​
 • ניהול אגילי (זמיש)​
  • תיכנות קיצוני (XP)​
  • SCRUM​

ספרות:

 • Software Engineering 9th Edition, Ian Sommerville 2010 Addison Wesley
 • Managing the Unmanageable: Rules, Tools, and Insights for Managing Software People and Teams by Mickey W. Mantle and Ron Lichty Addison Wesley, publishers
 • "Manifesto for Agile Software Development"  .Beck, Kent; et al. (2001).  Agile Alliance. Retrieved 14 June 2010.
 • Agile and Iterative Development: A Manager's Guide. Larman, Craig (2004).Addison-Wesley.
קרא עוד