ניהול מיזמים

קוד קורס: 10099
3.0 נ"ז

רשימת נושאי הקורס
מושגי יסוד בהתנהגות ארגונית ברמות המיקרו והמאקרו.
יזמות ויזמים:הגדרות , מאפיינים ותהליכים.
שיווק רעיון המיזם ,לבעלי עניין פנימיים וחיצוניים, וגיוס הון.
מודלים לניהול מיזמים בצוות.
מיזמים ואסטרטגיה עסקית ושיווקית.
מדדי הצלחה וכשלון של מיזמים.
מחקרים עדכניים בניהול מיזמים.

דרישות הקדם והדרישות המקבילות בקורס ניהול מיזמים הינן:

דרישות קדם: מבוא לכלכלה (10024).
דרישות מקבילות: אין.

 

קרא עוד