קוד קורס: 32028
3 נ"ז

 

מטרות הקורס: הצגת נושאים נבחרים מתחום ניהול התפעול בהיבטים הבאים: שיטות (מתודולוגיות) לניהול זרימת החומרים ושרשרת האספקה; (ניהול התפעול בהקשר המפעלי (תוכנת ה- MERP); תיכון לייצוריות לעומת תכן הנדסי מתודולוגיית ניהול רזה (Lean) מדען הנתונים התפעולי (Operational Data Scientist); מתודולוגיות איכות ושיפור; מחסנים לוגיסטיים; הרצאות אורח וסיורים. בקורס נסקור בהרחבה שיטות ניהול חדשניות ופרקטיות הנהוגות בתעשייה. בנוסף נעלה בקורס סוגיות ודילמות ניהוליות שונות ויוצגו דרכים להתמודדות עם דילמות אלו גם.

קרא עוד