קוד קורס: 10097
2.5 נ"ז

בקורס נתמקד בנושאים מתקדמים שלא קיבלו התייחסות בקורס הבסיסי. בין הנושאים שיסקרו הם: תקשורת אלחוטית, תקשורת מולטימדיה, איכות שירות, אבטחת מידע, P2P , ניתוב מתקדם, איכות שירות ועוד.

דרישות הקדם והדרישות המקבילות בקורס נושאים מתקדמים במערכות תקשורת הינן:

דרישות קדם: יישומי תקשורת מחשבים (10039).
דרישות מקבילות: אין.

קרא עוד