מתמטיקה בדידה 2

Discrete Mathematics 2
קוד קורס: 10074
2.5 נ"ז

* תורת הקבוצות
1. יחס שקילות; (שבוע)
2. מכפלה של יחסים; (שבוע)
3. פונקציות; מבוא לתכנות פונקציונלית (שבועים)
4. קבוצות סופיות ואינסופיות; עוצמה; קבוצות בנות מניה ועוצמת הרצף; (שבועים)
5. סדר חלקי; (שבוע)

* קומבינטוריקה
1. הערכות סדר גודל של מספרים. חליפות, תמורות, צירופים (שבוע)
2. חליפות, תמורות וצירופים עם חזרות; דוגמאות לשימושים; בינום של ניוטון; מולטינום; (שבועים)
3. עקרון ההכלה וההפרדה ושימושים (שבוע או שבועים)
4. עיקרון שובך יונים ושימושים (שבוע או שבועים)

דרישות הקדם והדרישות המקבילות בקורס מתמטיקה בדידה 2 הינן:

דרישות קדם: מתמטיקה בדידה 1 (10078)
דרישות מקבילות: אין

קרא עוד