מתמטיקה בדידה 1

Discrete Mathematics 1
קוד קורס: 10078
2.5 נ"ז

1. מושג הקבוצה ומושגים נלווים (שבועים)
2. חוקי לוגיקה בסיסיים (שבועים או 3 שבועות)
3. הוכחות של טענות על אודות קבוצות (שבועיים)
4. אנדוקציה מתמטית (שבועיים או 3 שבועות)
5. מכפלה קרטזית; יחסים; (שבועיים או 3 שבועות)
6. מושג גרף ומושגים נלווים (שבועיים)

דרישות הקדם והדרישות המקבילות בקורס מתמטיקה בדידה 1 הינן:

דרישות קדם: אין
דרישות מקבילות: אין

קרא עוד