מקצועות הלימוד שנותנים את הסיכוי הטוב ביותר לטפס בעשירוני השכר

מקצועות הלימוד שנותנים את הסיכוי הטוב ביותר לטפס בעשירוני השכר
מוביליות חברתית

מחקר חדש – הסיכויים של ילדים להורים ממעמד כלכלי נמוך להשתייך בבגרותם למעמד הגבוה – הנה התוצאות

17/07/2017 |  Bizportal

אחת ממטרות מערכת ההשכלה הגבוהה היא לאפשר מוביליות מעלה לצעירים שהוריהם ממעמד נמוך. ואכן באופן כללי הסיכויים של ילדים להורים ממעמד כלכלי נמוך (חמישון תחתון מבחינת שכר, כלומר ה-20% התחתונים מבחינת שכר) להשתייך בבגרותם לחמישון העליון עומדים על כ-23% עבור בוגרי מערכת ההשכלה הגבוהה (ללא התייחסות לתחום הלימוד), לעומת רק כ-6% עבור פרטים שסיימו 12 שנות לימוד בלבד. אבל מחקר שפרסם היום משרד הכלכלן הראשי בבנק ישראל מוצא שיש שונות גדולה מאוד בין מקצועות הלימוד בכל הקשור ליכולת המוביליות וכמו כן למוסד שבו לומדים הצעירים.

המחקר של האוצר בא לתת מענה לשאלה – באילו מוסדות, ובאילו תחומי לימוד, קיימת מוביליות כלכלית גבוהה יחסית כלפי מעלה? לפי האוצר, מענה לשאלה זו עשוי לסייע בגיבוש מדיניות אפקטיבית לשיפור מידת שוויון ההזדמנויות בחברה.

באוצר בדקו את הנתונים לגבי השכר מעבודה (ללא הכנסות מהון) לכלל ילידי 1985-1975 בשנים 2014-2011, וכן לגבי השכר המצרפי של ההורים של אותם ילדים כשאלה היו בני 20 ו-24. בנוסף, נבדקה השתלבותם בלימודים אקדמאים בישראל, סוג מוסד הלימודים ותחום הלימודים האקדמיים. באמצעות הנתונים הנ"ל נוצר סט מדדים המאפשר להצביע על קשרים בין מערכת ההשכלה הגבוהה ומוביליות בין דורית בשכר.אז שלא במפתיע, הממצא המרכזי של מחקר זה הוא שמבין בוגרי התחומים המאופיינים בלימודי מתמטיקה רבים יחסית וברמה גבוהה (הנדסה, מדעי המחשב, סטטיסטיקה, מתמטיקה ופיזיקה) רבים הם אלה שעשו את כל הדרך מהחמישון התחתון בילדות לעליון בהגיעם לבגרות. ממצא נוסף ומעניין מאוד הוא שההבדלים בסיכוי למוביליות כלפי מעלה בין מוסדות הלימוד השונים אינם משמעותיים כמו בין תחומי הלימוד.

אילו מקצועות לימוד מאפשרים את המוביליות הגבוהה ביותר מהחמישון התחתון בילדות לחמישון העליון בבגרות? הנה הטבלה (ולאחריה ההסברים):

ניקח לדוגמה את מדעי המחשב שנמצאים במקום הראשון. אמנם הנגישות של הצעירים מהחמישון התחתון למקצוע לימוד זה היא יחסית ועומדת על 7% בלבד (לעומת חלקם באוכולוסיה שעומד כמובן על 20%) אבל הסיכוי של אלו שהצליחו להשתלב בתחום לימוד זה לטפס לחמישון העליון באוכלוסיה מבחינת שכר עומד על 67% ("שיעור ההצלחה"). מנגד, שיעור הנגישות ללימודי חינוך למשל הוא גבוה ועומד על 13%, אבל הסיכוי של אלו מהחמישון התחתון בצעירותם הלומדים חינוך לטפס לחמישון העליון עומד על 12% בלבד.

טבלה נוספת במחקר מציגה את הסיכויים של אלו מהחמישון התחתון בצעירותם לעלות עד לרמות הגבוהות ביותר של השתכרות (5% העליונים באוכלוסיה) לפי סוג מקצוע לימוד. כך למשל במדעי המחשב הנגישות נשארת ללא שינוי והסיכוי יורד ל-33%. מנגד, עבור אלו מהחמישון התחתון להגיע ל-5% העליונים באוכלוסיה מבחינת רמות שכר עומד על 1%. הנה הטבלה שמתייחסים לסיכויים הללו מבין 13 מקצועות בהם נרשמו תצפיות:

בואו להיות מהנדסים!