מערכות מבוזרות

Distributed Systems
קוד קורס: 10041
3.5 נ"ז

פלטפורמות, סביבות וארכיטקטורות מונחות עצמים מודרניות לבניית מערכות מבוזרות, כגון: DCO.M, CORBA, DCE . פתרון בעיות חשובות במערכות מבוזרות כגון ניהול תנועות, אבטחת מידע, הבטחת אמינות. הקורס יכלול פרויקט תוך שימוש בכלי התוכנה שיהיו זמינים בתחום.

דרישות הקדם והדרישות המקבילות בקורס מערכות מבוזרות הינן:

דרישות קדם: תקשורת מחשבים (10061)
דרישות מקבילות: אין

קרא עוד