קוד קורס: 60069
3.5 נ"ז

 

הקדמה: דוגמאות והגדרות של מערכות, תכונות של מערכות רציפות; התמרת לפלס ומבוא לייצוג במרחב המצב; מרחבים לינאריים ומטריצות; מרחב המצב; מטריצות תמסורת;  יציבות; אנלוגיות אלקטרו-מכניות; מבוא למערכות אלקטרו-מכניות; מבוא לבקרה מודרנית.

קרא עוד