מערכות הפעלה

Operating Systems
קוד קורס: 10040
4.5 נ"ז

תפקידי מערכות הפעלה מודרניות, מושג התהליך, בעיות באינטראקציה
בין תהליכים מקביליים ושיטות לטיפול בהן. מנשק מערכת הפעלה – משתמש.
ניהול מרחב שמות, מערכת הקבצים, שיטות תזמון חלוקת משאבים, זיכרון
מדומה, הגנה ופרטיות.

דרישות הקדם והדרישות המקבילות בקורס מערכות הפעלה הינן:

דרישות קדם: תכנות מונחה עצמים (10057), מבני נתונים (10031)
דרישות מקבילות: אין

קרא עוד