Electronic Circuits and Control
קוד קורס: 20037
2.5 נ"ז

הכרת עקרונות ניתוח מעגלים אלקטרוניים ויכולת בסיסית לתכנן מעגל אלקטרוני. מושגי יסוד במערכות אלקטרוניות ומבנה כללי. מגברים ומגברי שרת, מוליכים למחצה, הדיודה והטרנזיסטור, מעגלים ספרתיים, מערכות ספרתיות.

דרישות הקדם והדרישות המקבילות בקורס מעגלים אלקטרונים ובקרה הינן:

דרישות קדם: מבוא להנדסת חשמל ואלקטרוניקה (20024)
דרישות מקבילות: אין

קרא עוד