Mass Transfer
קוד קורס: 50048
3.5 נ"ז

מקומו של מעבר חומר בין תופעות המעבר; הרכב תערובות, ריכוזים, מהירויות ושטפים בתערובת; יסודות דיפוזיה, גזים אידיאליים, חוק פיק ((Fick, דיפוזיות; דיפוזיה בגזים, נוזלים ומוצקים, דיפוזיה בנקבובים; גישה לתרחיפים ורציפות, חוק שימור החומר בגישה אינטגרלית ודיפרנציאלית, תנאיי שפה והתחלה; דיפוזיה במצב עמיד ופסאודו-עמיד; מעבר חומר דרך שכבה נייחת; דיפוזיה בליווי תגובה כימית הומוגנית והטרוגנית; עקרונות דיפוזיה מולקולארית במצב לא עמיד וחוק Fick השני; מעבר חומר בהסעה בזרימה מעל פלטה ובתוך צינור. מעבר חומר בהסעה בין פאזות, עמודות הפרדה בשיווי משקל בזרימה נגדית ומקבילה.

דרישות הקדם והדרישות המקבילות בקורס מעבר חומר הינן:

דרישות קדם: מתמטיקה להנדסה 1(50020), תרמודינמיקה (50046), מכניקה (50009), עקרונות הזרימה (50029).
דרישות מקבילות: אין

קרא עוד