קוד קורס: 40055
2 נ"ז

 

מטרת המעבדה: התנסות מעשית במושגי תקשורת בסיסיים כפי שנלמדו בקורס   תוך שימוש ב TIMS Modules ומכשור המדידה במעבדה. סטודנט שיסיים בהצלחה, ירכוש מיומנויות בתחומים הבאים:

  • מיומנויות בחשיבה עצמאית וביקורתית: להתמודד עם שאלות פתוחות ואי ודאות/בהירות, להעלות שאלות ברורות ומנוסחות היטב, להגיע למסקנות מנומקות ומבוססות על מדידות.
  • מיומנויות בכתיבה טכנית: שימוש בחומר תאורטי ויישומם במעבדה , הצגה בכתב של דו"ח מעבדה ראוי. (ראה קובץ "הנחיות לכתיבת דו"ח ראוי")
  • מיומנויות טכנולוגיות ומחקריות: שימוש במדיה, בציוד המעבדה ויכולת התגברות על תקלות בציוד במעבדה. היכולת לבצע מדידות, להבינם ולהציגם בדו"ח.
  • מיומנויות של שיתוף וקולגיאליות: מיומנות של בקשת עזרה, הגשת עזרה לזולת ויכולת של עבודה בצוות.
קרא עוד