תואר ראשון

זכאים למלגת הצטיינות סטודנטים המתקבלים לשנה א' ועומדים באחד התנאים הבאים:
• סטודנטים בעלי ציון פסיכומטרי 700 ומעלה זכאים למלגה ע"ס 3000 ₪ לשנת הלימודים הראשונה.
• סטודנטים בעלי ציון פסיכומטרי 660 – 699 זכאים למלגה ע"ס 1500 ₪ לשנת הלימודים הראשונה.
• סטודנטים בעלי תעודת בגרות בממוצע 108 ומעלה אשר להם ציון פסיכומטרי של 600 ומעלה, זכאים למלגה ע"ס  1500 ₪ לשנת הלימודים הראשונה.

* מלגת הצטיינות ניתנת רק לסטודנטים הלומדים תכנית לימודים מלאה.

• מלגת הצטיינות כרוכה בהצגת הציונים הנדרשים עד לפתיחת שנת הלימודים הראשונה אליה נרשמת.

קרא עוד