מכרז 07/2015/פ'

מכרז 07/2015/פ'
מכרז פומבי למתן שירותי הסעות למכללה

תחום: הסעות

דמי השתתפות במכרז: 750 ש"ח.

מועד אחרון לתשלום דמי ההשתתפות במרכז: עד ליום 02.09.2015 בשעה 16:00

מועד אחרון להגשת בקשה להבהרות: עד ליום 03.09.2015 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת הצעה למכרז: לא יאוחר מיום 09.09.2015 בשעה 12:00

 

מסמכי מכרז במלואם להורדה

הודעת מכרז (עברית)

הודעת מכרז (ערבית) – اعلان مونقصه

בואו להיות מהנדסים!