Fluid mechanics
קוד קורס: 60028
3.5 נ"ז

מידות יחידות ותכונות פיסיקליות של זורמים. הידרוסטאטיקה: לחצים, כוחות על שטחים, ציפה. נפח בקרה. חוקי שימור (רציפות, מומנטום ואנרגיה), חוק ברנולי ושימור אנרגיה. מאמצי גזירה, משוואות נבייה סטוקס, זרימה למינרית בקונפיגורציות שונות (בצינור חלק, בין שתי פלטות). זרימה בצינור חלק ומחוספס, התנגדות הידראולית, דיאגראמת Moody, משוואת ברנולי המורחבת, הפסדים מקומיים. שכבות גבול בזרימה למינרית וטורבולנטית, כוחות גרר. דמיות וקבוצות חסרות מימד. זרימה פוטנציאלית.

דרישות הקדם והדרישות המקבילות בקורס מכניקת זרימה הינן:

דרישות קדם: פיסיקה 1-מכניקה (60010)
דרישות מקבילות: אין

קרא עוד