מכניקה ניסוייתExperimental Mechanics
 

הרצאה תרגיל מעבדה נקודות זכות (נ"ז)
3 2 0 4.0

היון

קוד הקורס 60081
דרישות קדם שיטות נומריות (60032)

מכניקת זורמים (60028)

דרישות מקבילות אין

 

 

התנהגות של מערכות מדידה מסדר שני – צורת התגובה, רזוננס, תחומי מדידה. מדידות כוח ומעוות – תרגום למאמצים. מדידות לחץ, מתמרים, זמן תגובה, שיכוך, תגובה לשינויים, השפעת תנאי סביבה (טמפרטורה). מדידות מהירות וספיקה – חוט להט, פיטו, רוטמטר, טורבינה, גג"ש, מדי ספיקה מסיים, מדידות אולטרסוניות. מדידות טמפרטורה – צמדים תרמיים, תרמיסטורים, מדידות ללא מגע (אינפרא-אדום). מדידות קרינה בדגש על מדידות סולריות, לייזר.

 

ספרות

 

J.P. Holman, Experimental Methods for Engineers, 8th ed., McGraw-Hill, 2012

קרא עוד