מיקרופרוססורים

Microprocessors
קוד קורס: 10034
4.0 נ"ז

משפחת מיקרופרוססורים PIC. מבנה כללי של PIC16F877 : יחידת הבקרה , זיכרונות ,התקנים פריפרליים. אוצר הפקודות של ה- 16F877 (ISA ). כתיבת תוכניות באסמבלר. התקנים פריפרליים (I): מבנה של מפתח קלט.פלט בסיסי, הפעלת לדים וקריאת מתגים, הפעלת תצוגת LCD, קריאה ע"י סריקה של מטריצת לחצנים. התקנים פריפרליים (II ) : ממיר ADC , זמנמים Timers)), התקני תקשורת אסינכרונית וסינכרונית , פרוטוקול IIC .כתיבת וקריאה לזיכרונות הבזק ו-EEPROM . מערך הפסיקות של המיקרופרוססור, ניהול פסיקות. יישומים של מערכות משובצות , יישומי הכוללים הפעלת מנועי צעד ( Stepper motor).

דרישות הקדם והדרישות המקבילות בקורס מיקרופרוססורים הינן:

דרישות קדם: מבנה וארגון המחשב (10030), מיתוג ומערכות ספרתיות (10035)
דרישות מקבילות: אין

קרא עוד