מיזמות אקדמית להתמחות מקצועית

מיזמות אקדמית להתמחות מקצועית
הארץ, מדור אקדמיה – ינואר 2017

מזה למעלה מחמש שנים, מעמידה המכללה בראש פעילותה את תחום היזמות כחלק עיקרי מפועלה מתוך
אמונה שזהו הכלי להובלת הסטודנטים, הבוגרים וגם חברי הסגל, להצלחה בתחומי ההתמחות והעשייה היישומית.
מזמינים אתכם לקרוא כתבה, אשר נכתבה על המכללה ועל תחום היזמות, במדור האקדמיה של עיתון הארץ.

בואו להיות מהנדסים!