רישום לקורסים כלליים הנלמדים במוסדות אקדמיים בירושלים.
המכללה לוקחת חלק במיזם "עיר אקדמיה" במסגרתו רשאים סטודנטים של מכללת עזריאלי ללימודי הנדסה ללמוד קורסים כלליים במגוון מוסדות אקדמיים בירושלים. קורסים אלו יוכרו לצרכי קבלת תואר וללא תוספת תשלום.

רישום לקורסים כלליים ניתן לבצע בתקופת הרישום לקורסים בלבד.

בברכת שנת לימודים פורייה ומוצלחת,

המנהל האקדמי

קרא עוד