סטודנטים יקרים,

נהלי ההוראה והלימודים נועדו להסדיר את מירב הנושאים המנהליים-אקדמיים במכללה. הנהלים נועדו להבהיר לכם, הסטודנטים, את הזכויות והחובות בכל הנוגע ללימודיכם במכללה ובכך לסייע לכם למצוא את דרככם- האקדמית ומנהלתית. לרשותכם עומדת "תחנת מידע לסטודנט" המספקת מידע שוטף ומעודכן. עליכם לעקוב באופן שוטף אחר ההודעות והעדכונים המופיעים בתחנת המידע, על גבי לוחות המודעות ובאתר האינטרנט של המכללה.

להלן ידיעון סטודנטים לתואר ראשון תשפ"ב וידיעון סטודנטים לתואר שני תשפ"ב כל סטודנט נדרש לעיין בו על מנת להתמצא בנהלים השונים. הידיעון מתעדכן במהלך שנת הלימודים.

להלן פירוט הנושאים המופיעים בידיעון:

  • פרטי התקשרות – סגל אקדמי בכיר ומהמדורים השונים המכללה
  • סמכויות המדורים השונים
  • דיקנט הסטודנטים:
  •  דיקן הסטודנטים – יועץ המכללה – מדור קשרי אקדמיה קהילה ורווחת הסטודנט – המכינה הקדם אקדמית
  • מדור פיתוח קריירה ובוגרים
  • נהלי ניהול קורסים:

– אתר הקורס – סילבוס הקורס – חובת נוכחות בקורסים – תרגילים ועבודות בקורס

  • נהלי בחינות:

– מועדי בחינות – שאלון הבחינה – ניהול הבחינה – סידורים לסטודנטים שאינם דוברי עברית – בעלי לקויות למידה והפרעות קשב וריכוז – בחני אמצע סמסטר (בוחן חובה/ בוחן מגן) – הרכב הציון בקורס – פרסום ציונים – ערעורים על ציוני בחינות – אובדן בחינות – עבודות סיום קורס

  • מצב אקדמי:

– קביעת ממוצע ציונים – כללי חזרה על קורסים – הגדרת מצב אקדמי וכללי מעבר שנה – אנגלית – הכרה בקורסים

  • סטודנטים מצטיינים:

– רשימת מצטיינים – תוכנית מצטיינים ע"ש גיטה שרובר

קרא עוד