סטודנטים יקרים,

נהלי ההוראה והלימודים נועדו להסדיר את מירב הנושאים המנהליים-אקדמיים במכללה. הנהלים נועדו להבהיר לכם, הסטודנטים, את הזכויות והחובות בכל הנוגע ללימודיכם במכללה ובכך לסייע לכם למצוא את דרככם- האקדמית ומנהלתית. לרשותכם עומדת "תחנת מידע לסטודנט" המספקת מידע שוטף ומעודכן. עליכם לעקוב באופן שוטף אחר ההודעות והעדכונים המופיעים בתחנת המידע ובאתר האינטרנט של המכללה.

להלן רשימת נהלים לשנה"ל תשפ"ג לפי נושאים.

הנהלים מתעדכנים באופן שוטף במהלך שנת הלימודים.

להלן פירוט הנושאים:

קרא עוד