This post is also available in: العربية (ערבית)

עזריאלי מכללה אקדמית ללימודי הנדסה בירושלים (להלן: "המכללה"), מתייחסת בחומרה רבה לכל מקרה של הטרדה מינית או התנכלות על רקע הטרדה מינית, ותעשה כל שביכולתה על מנת למנוע אותם במסגרת פעילות המכללה.

במקרה של ספק – יש לנהוג לפי האפשרות המחמירה.

המכללה דורשת מעובדיה, ובעיקר ממנהליה, לעשות כל שביכולתם כדי למנוע מעמיתיהם לעבודה ומהכפופים להם לבצע מעשים, כאמור.

האיסור חל לא רק על ההתנהגות בתוך המשרד, אלא בכל מקום בו מתקיימת פעילות מטעם המכללה, בכלל זה נסיעות, פגישות בחוץ וכו'.

האיסור חל גם ביחס לסטודנטים, עובדי קבלן, עובדים זמניים, לקוחות וספקים.

על פי החוק למניעת הטרדה מינית משנת 1998, קיים איסור על הטרדה מינית או כל התנכלות בעקבותיה. החוק קובע כי ניתן לטפל בהטרדה מינית בכל אחת מ- 3 הדרכים (בנפרד או ביחד):

 •  טיפול פלילי, דרך תלונה במשטרה
 • טיפול אזרחי, דרך תביעות אזרחית
 • טיפול במקום העבודה, על ידי פניה למעביד דרך האחראי לנושא הטרדה מינית

מהי הטרדה מינית?

על פי החוק, 'הטרדה מינית' היא כל התנהגות בעלת אופי מיני של אדם אחד כלפי אחר אשר יש בה כדי לפגוע באחר, הטרדה מינית כוללת את כל אחד מהמעשים הבאים:

 1. סחיטה באיומים לביצוע מעשה בעל אופי מיני.
 2. מעשה מגונה (מעשה שנעשה לשם גירוי , סיפוק מיני או ביזוי מיני).
 3. הצעות חוזרות בעלות אופי מיני המופנות לאדם אשר הראה למטריד כי אינו  מעוניין בהצעתו.
 4. התייחסויות חוזרות המופנות לאדם, התמקדות במיניותו, כאשר האדם שאליו מופנית ההתייחסות הראה למטריד שאינו מעוניין בהתייחסות זו.
 5. התייחסות מבזה או משפילה המופנית לאדם ביחס למינו או למיניותו, לרבות נטייתו המינית.

התנכלות היא פגיעה מכל סוג שמקורה בהטרדה מינית או בתלונה או בתביעה שהוגשו על ידי ה'וועדה למניעת הטרדה מינית.

אם נתקלת בהטרדה מינית או אם חווית הטרדה מינית בקמפוס,
אנא פנה/י לממונה על הטיפול במניעת הטרדה מינית במכללה:
גב' ענת חן, מנהלת משאבי אנוש. טל': 02-6588035, נייד: 052-6027435, דוא"ל: anatch@jce.ac.il

קישורים

מידע שימושי

 • מרכז הסיוע לנפגעות אונס ותקיפה מינית בירושלים
  טלפונים: 1202: נשים | 1203: גברים | 04-6566813: נשים ערביות | 02-6730002
  נשים דתיות | 02-5328000: גברים דתיים http://www.1202.org.il/local/jerusalem
 •  נציבות שיוויון הזדמנויות בעבודה
  טלפון: 02-6662780, מייל: shivion@moital.gov.il
 • עזרה בווטסאפ: 052-8361202
 • צ'אט אנונימי באתר "KolMila", מטעם מרכזי הסיוע (אלה שמספריהם מופיעים באתר): https://www.kolmila.org.il/
קרא עוד