המנהל האקדמי

המנהל האקדמי עוסק בכל נושאי ההוראה השוטפים במחלקות השונות.

ראש המנהל האקדמי: גב' הדר דר, טלפון: 02-6588052

רכזות המחלקות:

ראש צוות: גב' בלה בן שימול, טלפון: 02-6588057

הנדסת מכונות, הנדסה פרמצבטית:
רכזת המחלקה: אביגאל סמג'ה, 02-6591805

הנדסת חומרים מתקדמים, הנדסת תעשיה וניהול:
רכזת המחלקה: גב' חן מור יוסף, 02-6588003

הנדסת חשמל ואלקטרוניקה, הנדסת תוכנה לתואר ראשון ושני:
רכזת המחלקה: גב' לימור נסימי, 02-6591846

מדור בחינות וציונים:
מנהלת מדור בחינות וציונים: גב' רונית שושני, 02-6588053
רכזת מדור בחינות וציונים: גב' מוריה דניאל, 02-6588090

מדור הוראה:
ראש מדור הוראה: גב' תמר עוז, 02-6588058
רכזת מדור הוראה: גב' אורטל אטיאס, 02-6588077

וועדת המשמעת:
מזכירת הוועדה: גב' רחל אסולין, 02-6588056


וועדת הוראה

וועדת הוראה עוסקת בקביעת התקנון והנהלים הנוגעים ללימודים במכללת עזריאלי ללימודי הנדסה.
דיון וקבלת החלטות הנוגעות לבקשות או ערעורי סטודנטים על נהלים אקדמיים של המכללה, דיון בבקשות למועמדים מיוחדים.

רכזת ועדת הוראה: גב' יפית שיר, 02-6591860

קרא עוד