וועדת מחקר

כחלק מפעילות וועדת מחקר, מתכנסת וועדת חודשית בהובלת ד"ר דורון אזולאי הדנה, בוחנת ומאשרת תחומים שונים הנוגעים לביצוע מחקר על ידי חברי וחברות סגל המכללה.

חברי וחברות הוועדה:
יו"ר הוועדה- ד"ר דורון אזולאי
פרופ' רוזה אזהרי
פרופ' תמר רז
ד"ר היתם קאסם
פרופ' רחל בן אליהו זוהרי
ד"ר גבי פינטו
מיכאל מזרחי
מרכזת הוועדה – לילי פרגמניקוב

קישורים להורדת הטפסים הבאים:
טופס יציאה לכינוסים והשתלמויות
טופס בקשה ליציאה להשתלמות ממושכת
טופס בקשה לקבלת מענק מימון ראשוני
טופס בקשה להמרת שעות הוראה למחקר
טופס אישור ראש המחלקה להמרת שעות

קרא עוד