כחלק מפעילות וועדת מחקר, מתכנסת וועדת חודשית בהובלת ד"ר דורון אזולאי הדנה, בוחנת ומאשרת תחומים שונים הנוגעים לביצוע מחקר על ידי חברי וחברות סגל המכללה.

חברי וחברות הוועדה:
יו"ר הוועדה- ד"ר דורון אזולאי
פרופ' תמר רז נחום
פרופ' היתם קאסם
פרופ' רחל בן אליהו זוהרי
ד"ר גיא קשי
מרכזת הוועדה – גב' דנית אריאן

תקנון הוועדה

תקנון וועדת מחקר

נספחים לתקנון

נוהל יציאה להשתלמות ממושכת

נוהל השתתפות בכינוסים והשתלמויות

טפסים מקוונים

טופס יציאה לכנסים והשתלמויות

טופס הסכם פרוייקט מהנדס

קרא עוד