קוד קורס: 40104
4.5 נ"ז

מטרת הקורס : הבנת הפיסיקה של מוליכים למחצה, ובפרט בנוגע להתקנים המבוססים עליו;  הבנת מבנה ופעולה של התקני מוליך למחצה עיקריים

רשימת נושאים: מבוא ; נושאי מטען במוליכים למחצה ; זרם במוליכים למחצה ;מדידות חשמליות במוליך למחצה ; צומת pn והדיודה ; מגע בין מל״מ ומתכת: דיודת מחסום שוטקי ומגע אוהמי ; קבל ה־MOS ; טרנזיסטורי MOS (MOSFET) ; הטרנזיסטור הביפולרי (אופציונלי).

קרא עוד