מבנה וארגון המחשב

Computer Structure and Architecture
קוד קורס: 10030
2.5 נ"ז

מבוא: התפתחות המחשבים והקשר עם טכנולוגיות VLSI . המודל של מחשבי לפי Von Neuman . יחידת הבקרה: מבנה פקודה ותוכנית . מחזורי Fetch/Execute. מעגלים אריתמטיים: מעגלי חיבור ומעגלי האצת פעולת החיבור, מכפלה מקבילית וטורית, אלגוריתם של Booth , חלוקה טורית . הצגת של מספרים ב- Floating Point על פי סטנדרד IEE754 . פעולות אריתמטיות בנקודה צפה. מבנה ALU . זיכרונות: דירוג ( Hierarchy ) של זיכרונות במחשב, טכנולוגיות הזיכרון התפתחות וביצועים, מבנה של זיכרונות מוליכים למחצה: SRAM, DRAM ו- Flash . עקרונות זיכרון מטמון. ארכיטקטורות של זיכרונות מטמון. קלט פלט: סוגי קלט פלט, ניהול קלט פלט וטכנולוגיות. דוגמא של CPU: MIPS. מבנה ואוצר פקודות. מימוש של CPU : One Cycle Datapath . שיפור ביצועים: עקרון הצנרת. מדידת ביצועי המחשב.

דרישות הקדם והדרישות המקבילות בקורס מבנה וארגון המחשב הינן:

דרישות קדם: מיתוג ומערכות ספרתיות (10035)
דרישות מקבילות: אין.

קרא עוד