קוד קורס: 41004
4 נ"ז

 

מבוא ; תהליכים ביצור VLSI ; דוגמא לשלבי יצור: תהליך CN20 של ORBIT ; בור N ; השכבות המתכתיות ; שכבות ACTIV ו- POLY; טרנזיסטור ה; MOSFET –  התקנים עבור מעגלים CMOS ספרתיים ; התקנים עבור מעגלי CMOS אנלוגיים.

קרא עוד