Introduction to Computer Programming
קוד קורס: 96001
3.5 נ"ז

אלגוריתם ובעיה אלגוריתמית: דגש הקורס יהיה על הגדרת בעיות, ניתוח ומימוש אלגוריתם בשפת תכנות C. שיטות לניתוח בעיות אלגוריתמיות ולפתרונן, הגדרת דרישות, תיעוד מבני יסוד של שפות לתיאור אלגוריתמים (משפטי תנאי, לולאות וכד'), פונקציות ופרוצדורות, העברת פרמטרים, רקורסיה, מבני נתונים בסיסיים – מערכים, רשימות אלגוריתמים לבעיות מיון וחיפוש – מבוא. קבצים (קלט\פלט), מתודולוגיות תכנות וניפוי שגיאות (debugging);

דרישות הקדם והדרישות המקבילות בקורס מבוא לתכנות הינן:

דרישות קדם: אין
דרישות מקבילות: אין

קרא עוד