קוד קורס: 30090
2 נ"ז

 

מטרת הקורס: להקנות לסטודנטים ידע והבנה בסיסית בתחומים הנבחרים הקשורים למערכות המידע בארגון המודרני.
הסטודנטים יכירו את סוגי מערכות המידע בארגונים ואת הדרכים העיקריות בהם משתמש הארגון המודרני במערכות המידע לצורך קבלת החלטות, בקרה ניהולית, שיפור תהליכים עסקיים והשגת יתרון תחרותי. כמו כן, יידונו בקורס מספר סוגיות הקשורות לניהול יעיל של מערך המידע הארגוני והערכת עלותו.

קרא עוד