קוד קורס: 50079
2 נ"ז

 

הסטודנט ידע לעבוד בשיטות מיקרוביאליות מעבדתיות בסיסיות; הסטודנט ידע לזהות אוכלוסיית חיידקים הנמצאים בסביבתנו על פי הסתכלות במושבות חיידקים, צביעת חיידקים וזריעות בידוד של חיידקים במצע מוצק; הסטודנט ידע לספור חיידקים בשיטות שונות; הסטודנט ידע   לעקוב אחר שלבי גידול של חיידקים וקביעת זמן דור וקצב גידול; הסטודנט יבדוק השפעה של גורמים שונים על גידול מיקרואורגניסמים; הסטודנט יבדוק רגישות מיקרואורגניזמים לחומרים אנטיביוטיים; הסטודנט יעקוב אחר מחזור החיים של בקטרויופאז' אלים.

קרא עוד