קוד קורס: 60007
3.5 נ"ז

 

מטרות הקורס: הקורס נועד להקנות לסטודנטים מושגים וחוקים יסודיים בניתוח מעגלים חשמליים. הקורס מציג את רכיבי היסוד (C,L,R (ושיטות שונות לניתוח מעגלים בסיסיים. הקורס מגדיר בפני הסטודנטים את מושגי תגובת התדר ותגובת ההלם של מערכות.

קרא עוד