מבוא לחדו"א
קוד קורס: 10124
4 נ"ז

קואורדינאטות קרטזיות במרחב. וקטורים במישור ובמרחב, חיבור וכפל בסקלר,  וקטורי יחידה בסיסיים  . מכפלה סקלרית ותכונותיה. היטלים. פרוק הווקטור לפי הכיוון הנתון והכיוון הניצב. מכפלה וקטורית ותכונותיה. המכפלה המעורבת ותכונותיה. ישרים ומישורים במרחב, משוואות סתומות ופרמטריות. מרחק מנקודה לישר, מצבים הדדים של ישרים במרחב, מרחק בין שני מישורים מקבילים. משוואת מישור (משוואה פרמטרית ומשוואה סתומה). מרחק מנקודה למישור. מרחק בין שני מישורים מקבילים.  מצבים הדדים של ישרים ומישורים במרחב. הכרת עקומים ממעלה השנייה: פרבולה, אליפסה, היפרבולה. הכרת משטחים ממעלה השנייה: משטחים גליליים, אליפסואיד, חרוט, פרבולואיד אליפטי, פרבלואיד היפרבולי, היפרבלואיד חד יריעתי ודו יריעתי.

מספרים טבעיים, שלמים, רציונליים וממשיים. ערכים מוחלטים. קטעים. אי שוויון המשולש.
מושג הפונקציה. תאור גרפי של פונקציה. פונקציות מונוטוניות. פונקציות זוגיות ואי זוגיות. גרפים של פונקציות המוגדרות למקוטעין. פונקציות מחזוריות. טרנספורמציות של גרפים.
הרכבת פונקציות. פונקציה הפוכה. פונקציה מעריכית ופונקציה לוגריתמית. פונקציות טריגונומטריות הפוכות. פונקציות אלמנטריות. גבול של פונקציה, הגדרת הגבול הפורמלית (עם אפסילון, דלתא). משפטים יסודיים על גבולות. גבולות חד-צדדיים. גבול של פונקציה במובן הרחב. חישוב גבולות. גבולות מיוחדים.
מושג הרציפות. רציפות בנקודה, סיווג נקודות אי-רציפות, רציפות בקטע. גבול ורציפות של פונקצית הרכבה. רציפות של פונקציה הפוכה, רציפות של פונקציות אלמנטריות.

דרישות קדם: קורס הכנה במתמטיקה (93034)
דרישות מקבילות: אין

קרא עוד