Introduction to Industrial Engineering Managemen
קוד קורס: 30020
2.0 נ"ז

היכרות ראשונית עם הנדסת התעשייה והניהול. הקורס יקנה ידע ברמת מבוא במגוון רחב של נושאים ויכלול סקירה על התעשיות המיישמות תחומים אלה ועל תפקידי מהנדס התעשיה והניהול.
מבוא – מהי הנדסת תעשייה וניהול, מה הם שורשיה ומדוע צמחה.
חיזוי.
ניהול מלאי.
תזמון הייצור.
ניהול שרשרת האספקה.
ניהול פרוייקטים.
תכנון מוצרים ושירותים.
מיקום ופריסת מתקניים.
תכנון ומדידת עבודה.
ניהול איכות.

דרישות הקדם והדרישות המקבילות בקורס מבוא להנדסת תעשייה וניהול הינן:

דרישות קדם: אין
דרישות מקבילות: אין

קרא עוד