Introduction to Cell Biology
קוד קורס: 50002
3.0 נ"ז

תכונות המים החשובות לתהליכי החיים, סוגי האטומים והקשרים הכימיים הנפוצים בתאים;
המבנה והתפקיד הכללי של ארבעת המקרומולקולות הביולוגיות : חלבונים, ליפידים, סוכרים, ונוקליאוטידים;
תיאוריית התא, מבנה התא ויסודות פעילותו;
תפקודי הממברנה ואברוני התא ביניהם: גרעין, ריבוסומים, מערכת גולג'י, ליזוזומים, מיטוכונדריה וכו';
הבדלים בין תאים פרוקריוטים ואאוקריוטים, ובין תאים אנימליים ותאי צמח;
מחזור התא, חלוקת תאים, פליגה, מיטוזה,מיוזה ותורשה מנדלית.

דרישות הקדם והדרישות המקבילות בקורס מבוא לביולוגיה של התא:

דרישות קדם: אין.
דרישות מקבילות: אין

קרא עוד