לוח תאריכים אקדמי לשנת הלימודים תשפ"א

פתיחת שנת הלימודים תשפ"א – יום א', 18 באוקטובר 2020
חופשת חנוכה יום א', 13 בדצמבר 2020
סיום סמסטר א' יום א', 17 בינואר 2021 (יום לימודים רגיל)
בחינות מועד א' יום ב', 18 בינואר 2021 עד יום ו', 12 בפברואר 2021
בחינות מועד ב' יום א', 14 בפברואר 2021 עד יום ד', 24 בפברואר 2021, והחל מיום ג', 23 במרץ 2021 ועד יום ה', 25 במרץ 2021
חופשת פורים יום ו, 26 בפברואר 2021 עד יום א', 28 בפברואר 2021
פתיחת סמסטר ב' יום ב', 01 במרץ 2021
בחינות מועדי ב' יום ו', 12 במרץ 2021 (במקום מרתון ירושלים שנדחה)
חופשת פסח יום ג', 23 במרץ 2021 עד יום ו', 02 באפריל 2021
ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה יום ד', 07 באפריל 2021 (הלימודים יסתיימו בשעה 18:00)
טקס יום הזיכרון לשואה ולגבורה  יום ה', 08 באפריל 2021 (יום לימודים רגיל)
טקס יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל יום ג', 13 באפריל 2021 (הלימודים יסתיימו בשעה 16:00)
ערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל יום ג', 13 באפריל 2021 (הלימודים יסתיימו בשעה 16:00)
יום הזיכרון יום ד', 14 באפריל 2021
יום העצמאות יום ה', 15 באפריל 2021
יום הסטודנט יום ב',  10 במאי 2021
חופשת שבועות יום א', 16 במאי 2021 עד יום ב', 17 במאי 2021
סיום סמסטר ב' יום ו', 18 ביוני 2021 (יום לימודים רגיל)
בחינות מועד א' – לימודי בוקר יום א', 20 ביוני 2021 עד יום ו', 16 ביולי 2021
בחינות מועד א' – לימודי ערב יום א', 20 ביוני 2021 עד יום ו', 02 ביולי 2021
פתיחת סמסטר קיץ יום א', 04 ביולי 2021
בחינות מועד ב' – לימודי בוקר יום א', 18 ביולי 2021 עד יום ו', 13 באוגוסט 2021
בחינות מועד ב' – לימודי ערב במהלך סמסטר קיץ, לא בימי לימוד
ט' באב יום א', 18 ביולי 2021, יום ללא לימודים וללא בחינות
בחינות מועד ג' – לימודי בוקר יום א', 15 באוגוסט 2021  עד לפתיחת שנה"ל תשפ"ב
סיום סמסטר קיץ יום א', 22 באוגוסט 2021 (יום לימודים רגיל)
בחינות מועד א' – לימודי ערב יום ב', 23 באוגוסט 2021 עד יום א', 05 בספטמבר 2021
בחינות מועד ב' – לימודי ערב במהלך חגי תשרי
בחינות מועד ג' – לימודי ערב יום א, 03 באוקטובר 2021 עד יום ו', 08 באוקטובר 2021
ובמהלך סמסטר א' תשפ"ב
פתיחת שנת הלימודים תשפ"ב – יום א', 10 באוקטובר 2021

 

לוח השנה האקדמי לשנת הלימודים תשפ"א – פרויקט מח"ר 

לוח השנה האקדמית לשנת הלימודים תשפ"ב

לוח השנה האקדמי לשנת הלימודים תשפ"ב – פרויקט מח"ר

עזריאלי מכללה אקדמית להנדסה ירושלים, שומרת לעצמה את הזכות להכניס שינויים בכל הכללים לרבות תנאי הקבלה, התקנות, תאריכי הלימוד ותכניות הלימודים, מבלי למסור על כך הודעות אישיות לנוגעים בדבר.

קרא עוד