לוח תאריכים אקדמי לשנת הלימודים תשפ"ב

פתיחת שנת הלימודים תשפ"ב – יום א', 10 באוקטובר 2021
מרתון ירושלים יום ו', 29 באוקטובר 2021 (יום הוראה מרחוק)
חופשת חנוכה יום א', 05 בדצמבר 2021
סיום סמסטר א' יום א', 09 בינואר 2022 (יום לימודים רגיל)
בחינות מועד א' יום ב', 10 בינואר 2022 עד יום ו', 04 בפברואר 2022
פתיחת סמסטר ב' יום  א', 13 בפברואר 2022
חופשת פורים יום ה', 17 במרץ 2022 עד יום ו', 18 במרץ 2022
מרתון ירושלים יום ו', 25 במרץ 2022 (יום הוראה מרחוק)
בחינות מועד ב' (בתאריכים אלו לא יתקיימו לימודים) יום א', 27 במרץ 2022 עד יום ד', 13 באפריל 2022
חופשת פסח יום ה', 14 באפריל 2022 עד יום ו', 22 באפריל 2022
ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה יום ד', 27 באפריל 2022 (הלימודים יסתיימו בשעה 18:00)
טקס יום הזיכרון לשואה ולגבורה  יום ה', 28 באפריל 2022 (יום לימודים רגיל)
טקס יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל יום ג', 03 במאי 2022 (הלימודים יסתיימו בשעה 16:00)
ערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל יום ג', 03 במאי 2022 (הלימודים יסתיימו בשעה 16:00)
יום הזיכרון יום ד', 04 במאי 2022
יום העצמאות יום ה', 05 במאי 2022
יום הסטודנט יום ב',  30 במאי 2022
חופשת שבועות יום א', 05 ביוני 2022
סיום סמסטר ב' יום ו', 17 ביוני 2022 (יום לימודים רגיל)
בחינות מועד א' – לימודי בוקר יום א', 19 ביוני 2022 עד יום ו', 15 ביולי 2022
בחינות מועד א' – לימודי ערב יום א', 19 ביוני 2022 עד יום ו', 01 ביולי 2022
פתיחת סמסטר קיץ יום א', 03 ביולי 2022
בחינות מועד ב' – לימודי בוקר יום א', 17 ביולי 2022 עד יום ו', 5 באוגוסט 2022
בחינות מועד ב' – לימודי ערב במהלך סמסטר קיץ, לא בימי לימוד
ט' באב יום א', 07 באוגוסט 2022, יום ללא לימודים וללא בחינות
בחינות מועד ג' – לימודי בוקר יום ד', 17 באוגוסט 2022,  עד יום ה', 20 באוקטובר 2022
ובמהלך סמסטר א' תשפ"ג
סיום סמסטר קיץ יום א', 28 באוגוסט 2022 (יום לימודים רגיל)
בחינות מועד א' – לימודי ערב יום ב', 29 באוגוסט 2022 עד יום א', 11 בספטמבר 2022
בחינות מועד ב' – לימודי ערב יום ב', 12 בספטמבר 2022 עד יום ו', 23 בספטמבר 2022 ובמהלך חגי תשרי
בחינות מועד ג' – לימודי ערב יום ג', 18 באוקטובר 2022 עד יום ו', 21 באוקטובר 2022
ובמהלך סמסטר א' תשפ"ג
פתיחת שנת הלימודים תשפ"ג – יום א', 23 באוקטובר 2022

 

לוח השנה האקדמי לשנת הלימודים תשפ"ב – פרויקט מח"ר

לוח תאריכים אקדמי לשנת הלימודים תשפ"ג

לוח השנה האקדמי לשנת הלימודים תשפ"ג – פרויקט מח"ר

עזריאלי מכללה אקדמית להנדסה ירושלים, שומרת לעצמה את הזכות להכניס שינויים בכל הכללים לרבות תנאי הקבלה, התקנות, תאריכי הלימוד ותכניות הלימודים, מבלי למסור על כך הודעות אישיות לנוגעים בדבר.

 

קרא עוד