לוח תאריכים אקדמי לשנת הלימודים תשפ"ג

פתיחת שנת הלימודים תשפ"ג – יום א', 23 באוקטובר 2022
בחירות לכנסת יום ג', 01 בנובמבר 2022
חופשת חנוכה יום א', 25 בדצמבר 2022
סיום סמסטר א' יום א', 22 בינואר 2023 (יום לימודים רגיל)
בחינות מועד א'       יום ב', 23 בינואר 2023 עד יום ה', 16 בפברואר 2023
בחינות מועד ב'        יום ו', 17 בפברואר 2023 עד יום א', 05 במרץ 2023
חופשת פורים יום ג', 07 במרץ 2023 עד יום ד', 08 במרץ 2023
פתיחת סמסטר ב' יום  ה', 09 במרץ 2023
מרתון ירושלים יום ו', 17 במרץ 2023 (יום הוראה מרחוק)
חופשת פסח יום א', 02 באפריל 2023 עד יום ד', 12 באפריל 2023
ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה יום ב', 17 באפריל 2023 (הלימודים יסתיימו בשעה 18:00)
טקס יום הזיכרון לשואה ולגבורה  יום ג', 18 באפריל 2023 (יום לימודים רגיל)
טקס יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל יום ב', 24 באפריל 2023 (הלימודים יסתיימו בשעה 16:00)
ערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל יום ב', 24 באפריל 2023 (הלימודים יסתיימו בשעה 16:00)
יום הזיכרון יום ג', 25 באפריל 2023
יום העצמאות יום ד', 26 באפריל 2023
יום הסטודנט יום ה',  18 במאי 2023
חופשת שבועות יום ה', 25 במאי 2023 עד יום ו', 26 במאי 2023
סיום סמסטר ב' יום ה', 22 ביוני 2023 (יום לימודים רגיל)
בחינות מועד א' – לימודי בוקר יום ו', 23 ביוני 2023 עד יום ד', 19 ביולי 2023
בחינות מועד א' – לימודי ערב יום ו', 23 ביוני 2023 עד יום ו', 14 יולי 2023
בחינות מועד ב' – לימודי ערב יום א', 16 ביולי 2023 עד יום ו', 21 יולי 2023 ובמהלך סמסטר קיץ
בחינות מועד ב' – לימודי בוקר   יום ה', 20 ביולי 2023 עד יום א', 06 באוגוסט 2023
פתיחת סמסטר קיץ יום א', 23 ביולי 2023
ט' באב יום ה', 27 ביולי 2023, יום ללא לימודים וללא בחינות
בחינות מועד ג' – לימודי בוקר יום ב', 07 באוגוסט 2023,  עד יום ה', 14 ספטמבר 2023
סיום סמסטר קיץ יום ו', 08 בספטמבר 2023 (יום לימודים רגיל)
בחינות מועד א' – לימודי ערב יום א, 10 בספטמבר 2023 עד יום ה', 28 בספטמבר 2023
בחינות מועד ב' – לימודי ערב יום א', 08 באוקטובר 2023 עד יום ו', 13 באוקטובר 2023 ובמהלך סמסטר א' תשפ"ד
בחינות מועד ג' – לימודי ערב במהלך סממטר א' תשפ"ד
פתיחת שנת הלימודים תשפ"ד – יום א', 15 באוקטובר 2023

 

לוח השנה האקדמי לשנת הלימודים תשפ"ג – פרויקט מח"ר

עזריאלי מכללה אקדמית להנדסה ירושלים, שומרת לעצמה את הזכות להכניס שינויים בכל הכללים לרבות תנאי הקבלה, התקנות, תאריכי הלימוד ותכניות הלימודים, מבלי למסור על כך הודעות אישיות לנוגעים בדבר.

 

קרא עוד