לוח שנה אקדמי לשנת הלימודים תשפ"ד

פתיחת שנת הלימודים תשפ"ד – יום א', 14 בינואר 2024
בחירות לרשויות המקומיות יום ג', 27 בפברואר 2024
מרתון ירושלים- יום לימודים מרחוק יום ו', 08 במרץ 2024
חופשת פורים יום א', 24 במרץ 2024 עד יום ב', 25 במרץ 2024
סיום סמסטר א' יום ג', 26 במרץ 2024 (יום לימודים רגיל)
בחינות מועד א'       יום ד', 27 במרץ 2024 עד יום ו', 19 באפריל 2024 ומיום ג', 30 באפריל 2024 עד יום א', 05 במאי 2024
חופשת עיד אל פיטר- יום ללא בחינות יום ד', 10 באפריל 2024
חופשת פסח יום א', 21 באפריל 2024 עד יום ב', 29 באפריל 2024
בחינות מועד ב'        במהלך סמסטר ב'
פתיחת סמסטר ב' יום  ג', 07 במאי 2024
טקס יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל
(הפסקת לימודים בין 10:00-10:30)
יום א', 12 במאי 2024 (הלימודים יסתיימו בשעה 16:00)
ערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל יום א', 12 במאי 2024 (הלימודים יסתיימו בשעה 16:00)
יום הזיכרון יום ב', 13 במאי 2024
יום העצמאות יום ג', 14 במאי 2024
יום הסטודנט יום ד',  05 ביוני 2024
חופשת שבועות יום ג', 11 ביוני 2024 עד יום ד', 12 ביוני 2024
סיום סמסטר ב' יום ד', 24 ביולי 2024
בחינות מועד א' – לימודי בוקר יום ה', 25 ביולי 2024 עד יום ו', 23 באוגוסט 2024
בחינות מועד א' – לימודי ערב יום ה', 25 ביולי 2024 עד יום ו', 09 באוגוסט 2024
בחינות מועד ב' – לימודי ערב במהלך סמסטר קיץ
בחינות מועד ב' – לימודי בוקר   יום א', 25 באוגוסט 2024 עד יום ו', 13 בספטמבר 2024
פתיחת סמסטר קיץ יום א', 11 באוגוסט 2024
בחינות מועד ג' – לימודי בוקר יום א', 15 בספטמבר 2024,  עד יום ג', 15 באוקטובר 2024 ובמהלך סמסטר א' תשפ"ה
סיום סמסטר קיץ יום ו', 27 בספטמבר 2024 (יום לימודים רגיל)
בחינות מועד א' – לימודי ערב יום א', 29 בספטמבר 2024 ועד לפתיחת שנה"ל
בחינות מועד ב' – לימודי ערב במהלך שנה"ל
בחינות מועד ג' – לימודי ערב עם סיום מועדי ב'
פתיחת שנת הלימודים תשפ"ה – יום א', 03 בנובמבר 2024

 

לוח השנה האקדמי לשנת הלימודים תשפ"ד- פרוייקט מח"ר

 

עזריאלי מכללה אקדמית להנדסה ירושלים, שומרת לעצמה את הזכות להכניס שינויים בכל הכללים לרבות תנאי הקבלה, התקנות, תאריכי הלימוד ותכניות הלימודים, מבלי למסור על כך הודעות אישיות לנוגעים בדבר.

 

קרא עוד