קוד קורס: 30087
0 נ"ז

מטרת הקורס: 

ליווי הסטודנטים הכותבים פרויקט גמר במכלול הנושאים הקשורים בביצוע הפרויקט וכתיבתו משל הרעיון לפרויקט ועד הצגתו הראשונה בתום סמסטר א'.

רשימת ספרות:

  1. אורי-פולג,מ וברק ש. "טבלאות ציר:ניתוח נתונים חכם" . תל-אביב, האוניברסיטה הפתוחה,2012.
  2. גלוברזון,ש. שטוב,א . צביקאל ע."ניהול פרויקטים" תל אביב, אוניברסיטת תל אביב, דיונון .2009.
  3. גלוברזון, ש. "ניהול התפעול ושיפור ביצועים" מהדורה מתוקנת, תל אביב, דיונון, 2002.
  4. עזר,ח. "כתיבת עבודה אקדמית: תהליך ותוצר" . תל-אביב, אוניברסיטת תל-אביב, 1999.
  5. פלד, ברנהולץ, תמיר."איך לקרוא מאמר מדעי". ירושלים, האוניברסיטה העברית,1995.
  6. פרנקל, סמית, דרורי ואחרים, "איך להעריך מה". ת"א, מכון מופת 2006.
  7. שדות, א. "עקרונות מבנה מסמך מדעי".באר שבע,המחלקה להנדסת מכונות,אוניברסיטת בן גוריון, 2011.
  8. מתוך האינטרנט:"כללים צורניים לכתיבת עבודה אקדמית". בתוך: http://info.smkb.ac.il/home/home.exe/510/511

 

דרישות הקדם והדרישות המקבילות בקורס כתיבה מדעית וטכנית בפרויקט הינן:
דרישות קדם: אין
דרישות מקבילות: פרויקט גמר

קרא עוד