קוד קורס: 96008
2.5 נ"ז

 

נושאי לימוד:
מבוא לספקטרוסקופיה
: מהי ספקטרוסקופיה, בליעה והעברה, חוק בר-למבר ;בליעה אטומית ,בליעה מולקולרית, הספקטרום הרוטציוני הטהור של מולקולות דו-אטומית, מודל רוטור צפיד, האפקט האיזוטופי ;האנרגיה הויברציונית של מולקולות דו-אטומיות, מודל אוסילטור הרמוני, הספקטרום הויברציוני-רוטציוני של מולקולות דו-אטומיות.
קינטיקה: מהירות ריאקציות כימיות: הגדרה ומדידה ניסיונית; משוואת המהירות (חוק הקצב), קבוע המהירות, סדר הריאקציה; תגובות מסדר ראשון ושני, זמן מחצית החיים; שיטות לקביעת סדר הריאקציה: פסאודו-סדר ושיטת המהירויות ההתחלתיות; תגובות מורכבות מסדר ראשון: ריאקציות חוזרות, ריאקציות עוקבות וריאקציות מתחרות; מנגנוני ריאקציות, ריאקציות אלמנטריות, הנחת שלב קובע המהירות, הנחת המצב העמיד; מנגנון לינדמן לתגובות מסדר ראשון; תלות קבוע מהירות הריאקציה בטמפרטורה, אנרגיית אקטיבציה ומחסום לריאקציה, משטחי פוטנציאל; קטליזה אנזימטית, מנגנון מיכאליס- מנטן ; התפלגות המהירויות של מקסוול – בולצמן.

קרא עוד